35th Anniversary Models

สิ้นสุดเวลาการลงทะเบียนร่วมซื้อในงาน

ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมล์ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

ขั้นตอนการซื้อสินค้า

(Updated 06.02.18)

กติกาและเงื่อนไขการซื้อสินค้าและร่วมกิจกรรม

 1. ลูกค้าลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับสิทธิ์ซื้อสินค้าก่อนใคร ผ่านทาง (Link : Facebook Casio ) ระหว่างวันที่ 6 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
  – ระบุชื่อ – นามสกุล / เลขที่บัตรประชาชน /  เบอร์โทรศัพท์ / E-mail
  – เลือกรุ่นที่ต้องการ 1 รุ่น จากสินค้าทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละ 50 เรือน รวมทั้งสิ้น 200 เรือน  (สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน / สิทธิ์ / เรือน )  ในกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนในแต่ละรุ่น เกิน 50 ท่าน ทางคณะกรรมการ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลำดับสำรองจำนวน 15 ท่านในแต่ละรุ่น
  – ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์การซื้อ จะได้รับข้อความตอบกลับผ่านทาง E-mail ที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน   ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
 2.  ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมชำระเงิน และรับสินค้าได้ที่ร้าน  G-SHOCK CASIO ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  (G-FACTORY เดิม) ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 – 19.00 น. เท่านั้น หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ทางคณะกรรมการจะให้สิทธิ์การซื้อแก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สำรองในลำดับถัดไป
 1.  ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ทั้ง 200 ท่าน ที่ทำถูกต้องตามกติกาและมาชำระเงินในเวลาดังกล่าว มีสิทธิ์ลุ้นรับฟรี! Red Out Gift Set  มูลค่า 16,205 บาทจำนวน 3 รางวัล  รวมทั้งสิ้น 48,615 บาท ( Red Out  Gift Set  คือ นาฬิการุ่น Red Out ทั้ง 3 รุ่น ที่อยู่ใน Collection เดียวกัน)
 2.  จับรางวัลและประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.30 น. ที่ร้าน G-SHOCK CASIO ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

*หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์ให้รางวัลแก่ผู้โชคดีที่อยู่ในงานเท่านั้น ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่อยู่ในงาน ทางคณะกรรมการจะทำการจับรางวัลใหม่เพื่อหา

ผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทน / ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ / การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

*หากตรวจพบการทุจริต ทางทีมงานขอตัดสิทธิ์ในการซื้อสินค้าทันที
*ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัล โดยทีมงาน CASIO เท่านั้น
*ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อสินค้าตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*สิทธิ์นี้เฉพาะการลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น ระหว่างวันที่ 6-11 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดการจัดจำหน่ายในวันงาน 

 • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
 • Model: DW-5635C-4DR ราคา 5,235 บาท
 • Model: DW-5735C-4DR ราคา 5,235 บาท
 • Model: DW-6935C-4DR ราคา 5,235 บาท
 • Model: GA-735C-4DR  ราคา 5,735 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

 • G-SHOCK CASIO  (G-Factory เดิม) ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สิ้นสุดเวลาการลงทะเบียนร่วมซื้อในงาน

ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมล์ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นี้