G-SHOCK x TRANSFORMERS MASTER OPTIMUS PRIME Limited Edition

ONE DAY EVENT ONLY
**จุดนัดพบ เพื่อจับฉลากการเป็นเจ้าของ
พบกันได้ที่พื้นที่กิจกรรม ชั้น 3 โซน F (ชั้นบนไอซ์สเก็ต)**

@centralwOrld 3rd floor.

**PARTICIPANTS VIA ONLINE ONLY**
**ผู้เข้าร่วมจากการลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น**

คลิก เพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน เพื่อจับฉลากซื้อ G-SHOCK x TRANSFORMERS ราคา 14,035 บาท

Tongmetas Ruksagunmai
NIWATCHAI MAHACHAI
อาภรณ์ ดุลสริ
Kittisak Tananilkul
Kornputh Tangjintanakarn
พัชรินทร์ พิทักษ์สายชล
Numkung Leardvilaiyod
พีระพล บุญคง
Sorrasich Tupiya
Chananya Sridet
Sittikorn Maneewong
Saranya wongkondee
ชาญชัย สุจิรภิญโญกุล
Krisada Kopalasuta
saranya chitsanitkul
Niwat Maneewong
ธาวัน สาธร
Somsakul Limsuttaphan
Thanawin Ngamcharat
นารีรัตน์ จีนจิ๋ว
kledkao jamsai
ศศิมา บุญธนากร
ยศวร ชูธนสุนทร
ปิติพัฒน์ คัมภีรสุดพัฒน์
ชนาพร บุญมานะ
สุขสันต์ กลิ่นขจร
Tawee Prasertsom
Ratanobol Sopa
Wirot Khemmajittakul
ภรดี ภู่ทอง
บุญฤทธิ์ แสนยาพิทักษ์
parichart pornwanachai
อาทร อุยะนันทน์
Ackkradech Ngamjirawiroj
ศุภณัฐ ผดุงศิลป์
Taratip Atipongarporn
Songwit Ngamsinpasthien
ธมลกันย์ โกเมศกัลยรัตน์
Chaiyot Orabsagunwong
Boonrod Wangmingmat
Chatpong Chaiyadetmongkollert
ชินภัทร์ นุชอำพันธุ์
Dechapol Lamwilai
พิชิต ศรีสกุลรุ่งเรือง
Santakrit Siripatanakulkajorn
ชาญชัย วัชรภูมิพิทักษ์
รังสรรค์ ไชยฤทธิ์
เอกชัย ขนรดุล
มาไม่ได้ ก็ไม่ต้องมา
นฤพันธ์ โพธิ์ทอง
Nipon Youyoun
Ekk Chai
Sutijate Tuvasatekul
หนุ่ม พัชระ เอราวัติ
นฤพันธ์ โพธิ์ทอง
Tanakrit Siripatanakulkajorn
นุชจรีย์ ภักดีเฉลิมวัฒน์
Pakamon Kamolpattanakun
boonthum lertpatsharaprapa
Phuwadech Chalapisit
Nat Sathitpattiphan
Joe Tumm
Prakit Anan
Wuttidech Limsathiranan
NutTaWut Sukjindasathien
Pornpoj Joongjitdumrong
รัชด์กิจ เลิศสรรค์ศรัญย์
วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์
ANANTAPONG Mc
ศศิพร วัฒนสกุลเกียรติ
สุรีรัตน์ อับดุลย์
Kittiphat Samransuk
ชฎา พงศ์ศุภนิมิต
Hock Chuan Ang
Tanoch Boonying
ศราวุธ เผ่าสำราญ
นายเสถียร วัฒนะวิรุณ
Thida Phinpraphat
Pakieat Chinajariyawong
ฐากูร สุขจินดาเสถียร
Vivian Jul
Auttabhon Sakundedrattana
Prasong Siripatanakulkajorn
Apichart Thanakitkarnkar
Nathaphon Paoprajammueang
ชิตพล งามศิลปเสถียร
Surachet Limsawat
คมสันต์ จุลทะสี
Monsichar Sittipong
ยศพัฒน์ สุทธิศาสนกุล
Sanicha Chatreekul
นายเกษม ต้องสู้
Saisuree Rodchom
Kajonsak Dewanukroh
Saranyapong Rattanametharath
ชญาดา เจิ้ง
chayanon raweewonganothai
Pattamarat Thanakitkankha
นายณกฤษณ์ มโนธรรมกิจ
Akarin Inthachai
Tong Puwanard
ยุทธนา วนาสุวรรณกุล
Nattachai Thamthitinun
Chayut Tulapol
Jarunee Sangchawee
Vorawan Jitsanitkul
Mongkon Pumchalerm
สยาม บุญปัญญาชน
Natthapol Sukontapatipak
Kritsana Lauhadilok
Suthita Sukonthothok
Bebee Kultida
chuanpit teeraboonchaikul
KANATE ARKHOMPAT
Chompoonuch Srithongtim
Kitnipit Hinthao
Nantachai Seema
Fai Natthanan
Thanart Pasaket
รัตนา ศรีทองกูล
ณภัทร เวียงแก้ว
นายสาธิต พูลสวัสดิ์
Sahakrit Siripatanakulkajorn
Aphiwat Cheewanantachai
Nuntapol Kaesontamkittiwut
Kittapop Fansian
Kittipot Tupiya
Pumeetat Ruangthammasak
Manit Pornvichiankul
Pongpipat Isarangkul Na Ayudthaya
ฐิติพันธ์ นิยมรัตนกิจ

G-SHOCK x TRANSFORMERS MASTER OPTIMUS PRIME Limited Edition

**PARTICIPANTS VIA ONLINE REGISTRATION ONLY**
**ผู้เข้าร่วมได้จากการลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น เพื่อใช้เข้าร่วมกิจกรรมจักฉลากซื้อภายในวันงาน**

D-DAY! ONE DAY EVENT 24.02.19

@centralwOrld 3rd floor.
**จุดนัดพบ เพื่อจับฉลากการเป็นเจ้าของ
พบกันได้ที่พื้นที่กิจกรรม ชั้น 3 โซน F (ชั้นบนไอซ์สเก็ต)**

ขั้นตอนการซื้อสินค้า

(Updated 31.01.2019)

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนรับสิทธิ์

 1. ให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่านทางเวบไซต์ www.eventpop.me ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ โดยให้สิทธิ์กับสิทธิ์ VIP 200 ท่านแรก  จะสามารถมีสิทธิ์ลุ้นรับจับฉลากซื้อโมเดลพิเศษได้ที่ภายในงานเท่านั้น  วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ นี้  โดยผู้โชคดีที่เกิดจากการจับฉลากในงานจะถูกทางเจ้าหน้าที่นำมาซื้อและชำระสินค้าที่ร้าน G-SHOCK CASIO สาขา Flagship Store ชั้น 3  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด
 2. ชื่อที่ใช้ในการสมัคร www.eventpop.me จะต้องตรงกับบัตรประชาชนของท่าน เพราะชื่อจะถูกนำไปใช้ระบุในเอกสารรับบัตรและในหลักฐานการลงทะเบียนบัตร เพื่อใชในการรับบัตรและเป็นหลักฐาน
 3. ผู้โชคดี VIP 200 ท่านแรก ที่ได้รับการสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมการจับฉลากการซื้อโมเดลพิเศษ ต้องมาลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียน เวลา 10.00 น. และปิดลงทะเบียนเวลา 11.30 น. (การลงทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้เป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าแต่อย่างใด)
 4. ลูกค้าลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนกับทีมงาน CASIO เท่านั้น
 5. ลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุกท่านต้องนำบัตรประชาชนของตัวท่านเอง  นำมาลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น
 6. สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ของเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์ในการจับฉลากลำดับ
 7. ลูกค้าทุกท่านต้องลงทะเบียน โดยเขียนชื่อ และข้อมูลให้ครบ บนสลากทั้ง 2 ส่วน ในเอกสารที่ออกจากทาง CASIO เท่านั้น
  • ส่วนที่ 1 สำหรับลูกค้าเก็บไว้ เพื่อนำมาแสดงตัวรับสิทธิ์
  • ส่วนที่ 2 สำหรับหย่อนลงในกล่องจับฉลาก

ขั้นตอนที่ 2 : จับฉลาก

  • เริ่มจับฉลากเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนครบ 80 ท่าน ตามจำนวนสินค้าที่ขาย
  • ลูกค้าที่ถูกประกาศเรียกชื่อ และเบอร์ที่ตรงกับฉลากของท่านต้องแสดงตัวที่จุดลงทะเบียนพร้อมบัตรประชาชน ภายในประกาศเรียก 3 ครั้ง หลังจากถูกประกาศเรียกชื่อ และฉลากที่นำมาแสดงตัว ต้องมีเลขที่ตรงกับฉลากที่จับขึ้นมาเท่านั้น  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  • หากไม่มีการแสดงตัวในเวลาที่กำหนด หรือ ทำส่วนของฉลากหาย ทางทีมงาน CASIO  ***ขอตัดสิทธิ์ในการซื้อสินค้า และจะทำการจับฉลากคนต่อไปทันที โดยไม่มีการเรียกย้อนหลัง***

ขั้นตอนที่ 3 : ชำระเงินค่าสินค้า และรับสินค้า

  • เพื่อให้การจัดงานอยู่ในระเบียบ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางทีมงาน CASIO จะอำนวยความสะดวก สำหรับคิวการจ่ายเงิน โดยแบ่งลูกค้าเป็นกลุ่ม กลุ่มละ xx ท่าน ตามลำดับการเรียก (รวมทั้งหมด xx กลุ่ม) และจะมีเจ้าหน้าที่ของทาง CASIO พาไปยังจุดชำระเงินและรับสินค้า
  • ลูกค้าต้องนำฉลากทั้ง 2 ส่วนมาที่ Cashier เพื่อทำการชำระเงิน (ส่วนที่ 2 ทางเจ้าหน้าที่จะคืนให้หลังจากตรวจสอบสิทธิ์การซื้อเรียบร้อยแล้ว)
  • สามารถชำระได้ทั้งเงินสด และบัตรเครดิต
  • เมื่อชำระเงินเรียบร้อยให้นำใบเสร็จไปแสดงที่จุดรับสินค้าเพื่อรับสินค้า และทำการเช็คสินค้ากับพนักงานที่หน้าเค้าน์เตอร์แคชเชียร์

หมายเหตุ
*หากตรวจพบการทุจริต ทางทีมงานขอตัดสิทธิ์ในการซื้อสินค้าทันที
*ขอสงวนสิทธิ์ในการจับฉลากซื้อสินค้า โดยทีมงาน CASIO เท่านั้น
*ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อสินค้าตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*สงวนสิทธิ์ให้รางวัลแก่ผู้โชคดีที่อยู่ในงานเท่านั้นและช่วงเวลาของการจับฉลากเท่านั้น ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่อยู่ในงานทางคณะกรรมการจะทำการจับฉลากหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทน
*การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
*ไม่มีการจำหน่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์

รายละเอียดสินค้า

 • คลิกที่รูป

กำหนดการจัดจำหน่าย

 • วันจำหน่าย 24 กุมภาพันธ์ 2562
 • G-SHOCK x TRANSFORMERS MASTER OPTIMUS PRIME  (DW-6900TF-SET) ราคา 14,035 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

 • G-SHOCK CASIO Flagship Store  ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
  **จุดนัดพบ เพื่อจับฉลากการเป็นเจ้าของ
  พบกันได้ที่พื้นที่กิจกรรม ชั้น 3 โซน F (ชั้นบนไอซ์สเก็ต)**

คลิก เพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน เพื่อจับฉลากซื้อ G-SHOCK x TRANSFORMERS ราคา 14,035 บาท

Tongmetas Ruksagunmai
NIWATCHAI MAHACHAI
อาภรณ์ ดุลสริ
Kittisak Tananilkul
Kornputh Tangjintanakarn
พัชรินทร์ พิทักษ์สายชล
Numkung Leardvilaiyod
พีระพล บุญคง
Sorrasich Tupiya
Chananya Sridet
Sittikorn Maneewong
Saranya wongkondee
ชาญชัย สุจิรภิญโญกุล
Krisada Kopalasuta
saranya chitsanitkul
Niwat Maneewong
ธาวัน สาธร
Somsakul Limsuttaphan
Thanawin Ngamcharat
นารีรัตน์ จีนจิ๋ว
kledkao jamsai
ศศิมา บุญธนากร
ยศวร ชูธนสุนทร
ปิติพัฒน์ คัมภีรสุดพัฒน์
ชนาพร บุญมานะ
สุขสันต์ กลิ่นขจร
Tawee Prasertsom
Ratanobol Sopa
Wirot Khemmajittakul
ภรดี ภู่ทอง
บุญฤทธิ์ แสนยาพิทักษ์
parichart pornwanachai
อาทร อุยะนันทน์
Ackkradech Ngamjirawiroj
ศุภณัฐ ผดุงศิลป์
Taratip Atipongarporn
Songwit Ngamsinpasthien
ธมลกันย์ โกเมศกัลยรัตน์
Chaiyot Orabsagunwong
Boonrod Wangmingmat
Chatpong Chaiyadetmongkollert
ชินภัทร์ นุชอำพันธุ์
Dechapol Lamwilai
พิชิต ศรีสกุลรุ่งเรือง
Santakrit Siripatanakulkajorn
ชาญชัย วัชรภูมิพิทักษ์
รังสรรค์ ไชยฤทธิ์
เอกชัย ขนรดุล
มาไม่ได้ ก็ไม่ต้องมา
นฤพันธ์ โพธิ์ทอง
Nipon Youyoun
Ekk Chai
Sutijate Tuvasatekul
หนุ่ม พัชระ เอราวัติ
นฤพันธ์ โพธิ์ทอง
Tanakrit Siripatanakulkajorn
นุชจรีย์ ภักดีเฉลิมวัฒน์
Pakamon Kamolpattanakun
boonthum lertpatsharaprapa
Phuwadech Chalapisit
Nat Sathitpattiphan
Joe Tumm
Prakit Anan
Wuttidech Limsathiranan
NutTaWut Sukjindasathien
Pornpoj Joongjitdumrong
รัชด์กิจ เลิศสรรค์ศรัญย์
วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์
ANANTAPONG Mc
ศศิพร วัฒนสกุลเกียรติ
สุรีรัตน์ อับดุลย์
Kittiphat Samransuk
ชฎา พงศ์ศุภนิมิต
Hock Chuan Ang
Tanoch Boonying
ศราวุธ เผ่าสำราญ
นายเสถียร วัฒนะวิรุณ
Thida Phinpraphat
Pakieat Chinajariyawong
ฐากูร สุขจินดาเสถียร
Vivian Jul
Auttabhon Sakundedrattana
Prasong Siripatanakulkajorn
Apichart Thanakitkarnkar
Nathaphon Paoprajammueang
ชิตพล งามศิลปเสถียร
Surachet Limsawat
คมสันต์ จุลทะสี
Monsichar Sittipong
ยศพัฒน์ สุทธิศาสนกุล
Sanicha Chatreekul
นายเกษม ต้องสู้
Saisuree Rodchom
Kajonsak Dewanukroh
Saranyapong Rattanametharath
ชญาดา เจิ้ง
chayanon raweewonganothai
Pattamarat Thanakitkankha
นายณกฤษณ์ มโนธรรมกิจ
Akarin Inthachai
Tong Puwanard
ยุทธนา วนาสุวรรณกุล
Nattachai Thamthitinun
Chayut Tulapol
Jarunee Sangchawee
Vorawan Jitsanitkul
Mongkon Pumchalerm
สยาม บุญปัญญาชน
Natthapol Sukontapatipak
Kritsana Lauhadilok
Suthita Sukonthothok
Bebee Kultida
chuanpit teeraboonchaikul
KANATE ARKHOMPAT
Chompoonuch Srithongtim
Kitnipit Hinthao
Nantachai Seema
Fai Natthanan
Thanart Pasaket
รัตนา ศรีทองกูล
ณภัทร เวียงแก้ว
นายสาธิต พูลสวัสดิ์
Sahakrit Siripatanakulkajorn
Aphiwat Cheewanantachai
Nuntapol Kaesontamkittiwut
Kittapop Fansian
Kittipot Tupiya
Pumeetat Ruangthammasak
Manit Pornvichiankul
Pongpipat Isarangkul Na Ayudthaya
ฐิติพันธ์ นิยมรัตนกิจ