การรับสัญญาณวิทยุจากภาคพื้นดินจาก 6 สถานีส่งสัญญาณทั่วโลก
ปรับเวลาในญี่ปุ่น อเมริกาเหนือ ยุโรป และจีนโดยอัตโนมัติ

Multi Band 6

img_map1

img_map2

img_map3

img_map4