Shock Resist

การออกแบบ

ความสวยงามและการใช้งานได้ดีที่แฝงอยู่ในความทนทาน

ความมุ่งเน้นในความแข็งแรงทนทานที่จำเป็นมีอยู่ในทุกส่วน ตั้งแต่โครงสร้างและวัตถุดิบ ไปจนถึงฟังก์ชันต่างๆ เพื่อให้นาฬิกาสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุด

img_sr_concept1

img_sr2 img_sr3