MOVING TIME FORWARD

GLOBAL TIME SYNC

เริ่มต้นด้วยกลไลเครื่องจักร ต่อยอดเป็นนาฬิการะบบควอทซ์ที่มีประสิทธิภาพ คาสิโอได้ผลิตและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับเวลาจากสัญญาณวิทยุ รวมถึงระบบขับเคลื่อนกลไกด้วยพลังงานแสดงอาทิตย์

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนา เพื่อตอบโจทย์ความเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่ก้าวล้ำ สู่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของคาสิโอ ภายใต้ชื่อ “GLOBAL TIME SYNC” กับสองเทคโนโลยีที่จะทำให้คุณก้าวข้ามข้อจำกัดของเวลา

GPS Hybrid Wave Ceptor

ผนวกรวมความเชื่อถือได้และฟังก์ชันการใช้งาน ที่บอกเวลาเที่ยงตรงจากทุกที่ทั่วโลก ปรับเทียบเวลามาตรฐานจากสัญญาณ GPS กับสัญญาณวิทยุ

Smartphone Link

การใช้งานที่ง่ายดายของ Bluetooth SMART ที่ใช้ในการปรับเวลา ให้ตรงกับเวลาบนสมาร์ทโฟน เชื่อมต่อเวลาได้ทั่วโลกกว่า 300 เมือง

และนี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ที่จะทำให้เวลาของคุณแม่นยำในทุกการเดินทาง ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกก็ตาม

Innovation of Technology

A unified flow of time at all times,  everywhere around the globe.

Connecting with

LEARN MORE

GPS HYBRID

a contemporary lifestyles

SMARTPHONE LINK

WAVE CEPTOR

Accuracy anytime.

In any location

LEARN MORE

Japan Quality

ผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยทักษะของช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ